วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2642

Blog เพื่อนการศึกษา

***Blog เพื่อนการศึกษา*** • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 - ป.6
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.2
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.3
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.4
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.5
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6
 • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาค) ป.1 - ป.6
  • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาค) ป.1
  • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาค) ป.2
  • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาค) ป.3
  • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาค) ป.4
  • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาค) ป.5
  • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาค) ป.6
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาภาษาไทย***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาภาษาไทย***
thai-p6-key

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาภาษาไทย - (เฉลย)
thai-p6-15

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาภาษาไทย - หน่วยที่ 15


Download เป็น PDF File                     เฉลย
thai-p6-14

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาภาษาไทย - หน่วยที่ 14thai-p6-13

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาภาษาไทย - หน่วยที่ 13

thai-p6-12

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาภาษาไทย - หน่วยที่ 12


Download เป็น PDF File                     เฉลย