วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1***

 ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1***

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วัน เดือน ปี และการลำดับเหตุการณ์                 Download      Youtube
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว     Download     Youtube
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อดีต กับปัจจุบัน                                                 Download     Youtube
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สัญลักษณ์ของชาติไทย                                    Download     Youtube
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แหล่งวัมนะรรม และสิ่งที่เราภาคภูมิใจ              Download     Youtube

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog เพื่อนการศึกษา

***Blog เพื่อนการศึกษา*** สรุปเนื้อหาเข้า ป.1 - ม.6 สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (สรุปตามสาระการเรียนรู้) แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู...