วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

kanngan-p6-5-key

  ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.6  - หน่วยที่ 5 คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ. (เฉลย)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog เพื่อนการศึกษา

***Blog เพื่อนการศึกษา*** ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 - ป.6 ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 ข้อสอบมาตรฐาน ป.4 ข้อสอบม...